Interview met maker: I, Pet Goat II – Alex Jones Show

Nog een interview met Louis Lefebvre, de maker van I, pet goat II.

“All symbolism can be invested with whatever meaning you want to project on them. Symbolism is a language

Veel mensen die I, pet goat II gezien hebben vatten een deel van de symbolisme op als satanisch of met slechte bedoelingen. De maker stelt dat iedereen kan (en mag) projecteren wat diegene ervan vind.

“The triangle on the Christ figure and also the eye on the Christ figure on his forehead. For me the eye placed on the forehead represents iner-vision, so its clear spiritual insight.”

Louis Lefebvre heeft dan ook zijn eigen betekenisgeving aan de symbolen die hij gebruikt, – maar daarna zegt hij;

“For the Illuminati or the elite, when its used for example on the dollar bill, it represents a total control freak surveillance society. Thats what the pyramid means, every layer manipulating the layer below it and giving the people at the apex incredible control and the eye is about being everywhere and seeing everything. So its about total surveillance.”

Hij is zich dus wel bewust van deze alternatieve betekenis, en speelt hier ook op in.

“I try to redress those symbols and so i have it on the Christ figure, the triangle means god it means the trinity and the eye means spiritual insight. The crown of barbed wires to me is the way we are manipulated and its kind of like a war on conciousness.”

Ondanks dat hij weet dat er meerdere betekenissen aanhangen gebruikt hij deze symbolen toch op zijn eigen manier en maakt er zijn eigen verhaal van. Er is zo een dubbele betekenis aan zijn symbolen en beide thema’s komen aan bod in de video, hierdoor wordt het een heel complex maar daardoor ook diepgaand werk.

“I’m glad its helping people to have a discussion about it. We have so many walls between ideological systems. I’m hoping this brings down some of these walls.”

Hier zegt hij dat dus dat er ‘muren’ zijn om bepaalde onderwerpen aanspreekbaar te maken. Door middel van metaforen en symbolisme hoopt hij dat deze ‘muren’ omzeild kunnen worden en er over gediscussieerd wordt, wat gedaan wordt. Middels metaforen en symbolen kun je dus gevoelige of minder gangbare onderwerpen bespreekbaar maken.

“People that know alot more symbolism than i do, telling me about symbolism that i didnt even know about my film. I’m learning as i go along.”

Zelfs na het maken van de film ontdekt hij zelf nog nieuwe betekenis in zijn film. Dat deze wellicht onbedoeld zijn zie ik als een kracht van symbolisme, je blijft nieuwe ontdekkingen doen.

Over de film: “This is important.”

Louis Lefebvre vind de onderwerpen die hij gebruikt belangrijk om te vertellen. Zonder het gebruik van symbolisme en metaforen had hij deze onderwerpen denk ik niet zo makkelijk naar buiten kunnen brengen, in ieder geval niet voor het grote publiek, op een manier dat ze er zelf over na gaan denken.

I’m gonna start explaining some of it, from my view. Cause i don’t want it to be to fixed. Everyone can put what they want onto the work.

Als maker heeft hij dus wel degelijk een eigen kijk en betekenisgeving voor zijn werk. Deze wil hij vertellen, maar zegt daarbij ook dat het dus zijn versie is, dat is denk ik de kracht van metaforen/symbolisme, het is meerdere dingen tegelijk.

“Hopefully it doesn’t feel to dogmatic”

Louis Lefebvre

Dit vond ik nog een laatste interessante quote die ik vind passen bij metaforen en symbolisme in het algemeen. Het is geen onmiskenbare waarheid, maar legt wel een basis neer waarmee er een waarheid gecreëerd kan worden. Als maker vind ik dat een interessant principe.

___

 I, Pet Goat II - Interview on Alex Jones Show, Choate, https://www.youtube.com/watch?v=U0tlrpo_vsY
Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s